Öğr. Gör. HASİBE YAZIT NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. HASİBE YAZIT

T: (0282) 250 4107

M hyazit@nku.edu.tr

W hyazit.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Şarköy Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Turizm ve Otel İşletmeciliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ A.B.D.
Öğrenim Yılları: 2012
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Öğretmen KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011-2013
Öğretmen YAHYA KAPTAN ANADOLU LİSESİ 2010-2011
Öğretmen CAN GÜLMEN İLKÖĞRETİM OKULU 2009-2010
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Turizm
Otel İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği
Sürdürülebilir Turizm
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Salha H. ., Cinnioğlu H. ., Yazıt H., Yenişehirlioğlu E. ., İşgörenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Tekirdağ’daki Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, pp. 5-15.
Özgün Makale EBSCO
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Yazıt H. ., Salha H. ., Cinnioğlu H. ., Sosyo-Kültür Değişim Aracı olarak Turizm, IBANESS Conference (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
2. Salha H., Cinnioğlu H., Yazıt H. ., Psikolojik Sermayenin İş Tatminine Etkisi: Tekirdağ’daki Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, International Congress of Tourism and Management Researches (19.05.2016-22.05.2016).
Tam metin bildiri
3. Salha H. ., Cinnioğlu H. ., Yazıt H., Otel Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Tekirdağ’da Hizmet Veren Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma,, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Özet bildiri
4. Salha H., Cinnioğlu H. ., Yazıt H., Akcan A. T., The Determination of The Contentment Levels of The Students in 2-Year-Undergraduate-Vocational-Higher-Schools About Their Education: Tekirdağ Sample, IBANESS Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Özet bildiri
5. , Sosyal Sermayenin Türkiye Açısından Önem, I Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (23.10.2015-25.10.2015).
Tam metin bildiri
6. Seyit Ahmet SOLMAZ O. T. ., Derya DEMİRDELEN H. Y., Otel İşletmelerinde Kıyaslama (Benchmarking) Uygulamalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma, I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu (29.09.2011-01.10.2011).
Tam metin bildiri
7. Hasibe YAZIT D. D. ., Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Engelleri: Konaklama İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma, 9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (17.06.2011-19.06.2011).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. CİNNİOĞLU H. ., DEMİRDELEN D. ., YAZIT H., RESTORAN MÜŞTERİLERİN HELAL GIDAYA YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ: TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ, 2.ULUSAL GASTRONOMİ KONGRESİ (21.09.2017-23.09.2017).
Tam metin bildiri
2. Hasibe YAZIT H. C., ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, 16.Ulusal Turizm Kongresi (12.11.2015-15.11.2015).
Tam metin bildiri
3. Derya DEMİRDELEN H. Y., Turizm İşletmelerinde HACCP Uygulamaları: Marmara ve Ege Bölgesi Örneği, 11.Ulusal Turizm Kongresi (02.12.2010-05.12.2010).
Tam metin bildiri
4. , Turizm İşletmelerinde HACCP Uygulamaları: Sakarya Örneği, Bölgesel Turizm Sempozyumu (07.04.2010-08.04.2010).
Tam metin bildiri
Üyelikler
İlçe İnsan Hakları Üyesi, Üye, 2016-.
Katıldığı Kurslar
HACCP VE Gıda Endüsrisinde Uygulanması, Yer:Gebze TÜBİTAK, 17.05.2007-18.05.2007.
Bilgisayar Operatörlüğüİşletmenliği, Yer:Kocaeli, 16.05.2007-28.06.2007.
Aldığı Sertifikalar
Almanca, Yer:Kocaeli/ İzmit, 27.10.2008-23.03.2008.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
11. Ulusal Turizm Kongresi, 02.11.2010-05.11.2010.
9.Geleneksel Turizm Paneli , 15.04.2010-16.04.2010.